Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R4R5R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13323:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị leo núi ─ Phanh chống ─ Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Mountaineering equipment ─ Chocks ─ Safety requirements and test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 12270:2013 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.40 - Thiết bị thể thao ngoài trời và dưới nước
Số trang

Page

20
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn và phương pháp thử đối với phanh chống sử dụng trong leo núi bao gồm cả trèo núi.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1748 (ISO 139), Vật liệu dệt – Môi trường chuẩn để điều hòa và thử ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment – Registered symbols (Biểu tượng đồ họa để sửdụng trên thiết bị-Biểu tượng đã đăng ký).
EN 564, Mountaineering equipment – Accessory cord – Safety requirements and test methods (Thiết bị leo núi-Dây phụ kiện-Yêu cầu an toàn và phương pháp thử).
EN 565, Mountaineering equipment-Tape-Safety requirements and test methods (Thiết bị leo núi – Dải băng-Yêu cầu an toàn và phương pháp thử).
EN 892, Mountaineering equipment – Dynamic mountaineering ropes-Safety requirements and test methods (Thiết bị leo núi-Dây leo núi cơ động-Yêu cầu an toàn và phương pháp thử nghiệm).
EN 1891, Personal protective equipment for the prevention of falls froma height – Low stretch kernmantel ropes (Thiết bị bảo vệ cá nhân để ngăn ngừa ngã từ độ cao-Dây thừng kernmantel độ căng thấp).
Quyết định công bố

Decision number

1347/QĐ-BKHCN , Ngày 25-05-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Khoa học Thể dục Thể thao