Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R7R1R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13322:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Du lịch và các dịch vụ liên quan - Du lịch công nghiệp - Yêu cầu dịch vụ
Tên tiếng Anh

Title in English

Tourism and related services – Industrial tourism – Service provision
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13810:2015 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.080.30 - Dịch vụ người tiêu dùng
03.200.01 - Giao thông vận tải nói chung
Số trang

Page

27
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung đối với du lịch công nghiệp được tạo ra bởi các nhà cung cấp dịch vụ nhằm chia sẻ kiến thức về sản xuất, hoạt động khoa học và kỹ thuật, cả hiện tại và quá khứ, dựa trên các quy trình, bí quyết, sản phẩm hoặc dịch vụ.
Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các dịch vụ du lịch công nghiệp (tham quan và dịch vụ bổ sung), gồm cả các cơ sở công nghiệp đang hoạt động, di sản công nghiệp hoặc kết hợp cả hai, bao gồm các cơ sở vật chất và trang thiết bị liên quan đến các dịch vụ đó, cũng như hoạt động nội bộ của nhà cung cấp dịch vụ.
Tiêu chuẩn này không quy định các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến các công cụ và trang thiết bị được sử dụng trong các dịch vụ.
Quyết định công bố

Decision number

1089/QĐ-BKHCN , Ngày 05-05-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh