Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R4R2R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13321-5:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thảm thể thao – Phần 5: Xác định độ ma sát mặt đế
Tên tiếng Anh

Title in English

Sports mats - Part 5: Determination of the base friction
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 12503-5:2001 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.30 - Thiết bị thể thao trong nhà
Số trang

Page

9
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các đặc tính chống trượt của mặt đế của thảm thể thao từ loại 1 đến loại 8 theo 13321-1 (BS EN 12503-1) và loại 12 theo 13321-3 (BS EN 12503-3).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13321-1 (BS EN 12503-1), Thảm thể thao – Phần 1:Yêu cầu an toàn đối với thảm thể dục dụng cụ.
TCVN 13321-3:2021 (BS EN 12503-3:2001), Thảm thể thao – Phần 3:Yêu cầu an toàn đối vớinthảm Judo.
Quyết định công bố

Decision number

1346/QĐ-BKHCN , Ngày 25-05-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh