Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R8R3R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13281:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm - Xác định hàm lượng furctian bằng phương pháp enzym - quang phổ
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs - Determination of fructan content by enzymatic-spectrophotometric method
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

AOAC 996.11
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định fructan trong thực phẩm bằng phương pháp enzym-quang phổ.
Tiêu chuẩn này không áp dụng trực tiếp cho fructan đã polyme hoá bằng axit hoặc enzym.
Quyết định công bố

Decision number

1499/QĐ-BKHCN , Ngày 08-06-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Kiểm nghiệm An toán Vệ sinh Thực Phẩm Quốc gia