Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R9R2R5R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13263-2:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân bón - Phần 2: Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Tên tiếng Anh

Title in English

Fertilizers – Part 2: Determination of vitamin B group content by high performance liquid chromatographic method
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.080 - Phân bón
Số trang

Page

24
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

4012/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục bảo vệ thực vật