Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R2R6R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13261:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy - Lăng chữa cháy phun cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire fighting – Water spray handline nozzles – Technique requirements and test methods
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.30 - Thiết bị chữa cháy
Số trang

Page

12
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tieêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với lăng chữa cháy phun nước cầm tay được dùng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau dây gọi tắt là lăng phun nước cầm tay)
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5739, Thiết bị chữa cháy đầu nối
TCVN 5792, Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại-Phương pháp thử mù muối
Quyết định công bố

Decision number

878/QĐ-BKHCN , Ngày 19-04-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ