Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R0R8R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13256:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy điều hòa không khí VRF/VRV – Hiệu suất năng lượng
Tên tiếng Anh

Title in English

VRF/VRV Air Conditioners – Energy Efficiency
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
Số trang

Page

7
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tính năng và hiệu suất năng lượng các cụm ngoài trời (dàn nóng) dùng cho các máy điều hòa không khí VRF/VRV, sử dụng nguồn điện ba pha.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9981:2020 (ISO 15042:2017), Hệ thống điều hoà không khí đa cụm và bơm nhiệt gió-gió – Phương pháp thử và đánh giá tính năng
Quyết định công bố

Decision number

3407/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 1/SC 5 - Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh