Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R4R1R2R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 9981:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió hệ thống đa cụm – Thử và xác định thông số tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Multiple split-system air conditioners and air-to-air heat pumps – Testing and rating for performance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 15042:2017 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
27.080 - Bơm nhiệt
Số trang

Page

111
Giá:

Price

444,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định thử nghiệm về tính năng, các điều kiện tiêu chuẩn và các phương pháp thử để xác định các thông số về năng suất và hiệu suất của máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị sau:
- Các hệ thống đa cụm cơ bản, các hệ thống đa cụm kiểu mô đun và các hệ thống đa cụm thu hồi nhiệt kiểu mô đun. Các hệ thống đa cụm này bao gồm các hệ thống gió-gió với các cụm trong phòng không có ống gió và/hoặc có ống gió có quạt đi liền và các cụm trong phòng không có quạt.
Tiêu chuẩn này được giới hạn cho:
- Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt đa cụm loại gia dụng, thương mại và công nghiệp;
- Được sản xuất trong nhà máy, chạy bằng điện và sử dụng nén dạng cơ khí;
- Hệ thống đa cụm đơn mạch (một chu trình lạnh) và đa mạch (nhiều chu trình lạnh) sử dụng một hoặc nhiều máy nén với không quá hai bậc điều khiển của cụm ngoài trời;
hoặc
- Hệ thống đa cụm với một mạch làm lạnh đơn sử dụng một hoặc nhiều máy nén biến tốc hoặc tổ nhiều máy nén để thay đổi năng suất của hệ thống theo ba bậc hoặc nhiều hơn.
Các hệ thống đa cụm này được thiết kế để vận hành với sự kết hợp của một hoặc nhiều cụm ngoài trời và hai hay nhiều cụm trong phòng được thiết kế cho vận hành riêng rẽ, và các hệ thống mô đun như vậy có khả năng vận chuyển nhiệt đã thu hồi từ một hoặc nhiều cụm trong phòng sang các cụm khác trong cùng hệ thống.
Các yêu cầu của thử nghiệm và xác định thông số nêu trong tiêu chuẩn này là dựa trên việc sử dụng các cụm lắp ráp phù hợp nhau.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc xác định thông số và thử nghiệm của thiết bị sau:
a) Thiết bị nguồn nước hoặc giải nhiệt nước;
b) Thiết bị di động (ống gió đơn) có một ống gió thải dàn ngưng;
c) Các cụm lắp ráp riêng lẻ không cấu thành hệ thống lạnh hoàn chỉnh;
d) Thiết bị sử dụng chu trình làm lạnh hấp thụ;
e) Máy điều hòa không khí có ống gió và/hoặc bơm nhiệt có ống gió với năng suất danh định nhỏ hơn 8 kW và được thiết kế để hoạt động ở áp suất tĩnh bên ngoài nhỏ hơn 25 Pa, được điều khiển bằng một bộ điều nhiệt/bộ điều khiển duy nhất (tham chiếu theo TCVN 6576 (ISO 5151));
f) Hệ thống đa cụm sử dụng một hoặc nhiều hệ thống lạnh, với một cụm ngoài trời và một hoặc nhiều cụm trong nhà, được điều khiển bằng một bộ điều nhiệt/bộ điều khiển duy nhất (tham chiếu theo TCVN 6576 (ISO 5151) hoặc TCVN 6577 (ISO 13253)).
Tiêu chuẩn này không bao gồm việc xác định các hiệu suất theo mùa hoặc các tính năng non tải theo mùa, chúng có thể được yêu cầu ở một số quốc gia vì biểu thị tốt hơn hiệu suất trong các điều kiện làm việc thực tế.
CHÚ THÍCH: Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ “thiết bị” và “hệ thống” nghĩa là “máy điều hòa không khí đa cụm” và/hoặc “bơm nhiệt đa cụm”.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6576 (ISO 5151), Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió – Thử và xác định thông số tính năng
TCVN 6739 (ISO 817), Môi chất lạnh – Ký hiệu và phân loại an toàn
TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3), Độ không đảm bảo đo – Phần 3:Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo (GUM:1995).
Quyết định công bố

Decision number

3954/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC 86