Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R1R9R5R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13200:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Dịch vụ vận tải - Logistics - Thuật ngữ và định nghĩa
Tên tiếng Anh

Title in English

Transport services - Logistics - Glossary of terms
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 14943:2005
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

01.040.03 - Xã hội học. Dịch vụ. Tổ chức và quản lý công ty. Hành chính. Vận tải (Từ vựng)
03.100.10 - Mua vào. Tìm nguồn (Procurement). Quản lý hàng trong kho. Tiếp cận thị trường
Số trang

Page

282
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 1,128,000 VNĐ
Bản File (PDF):3,384,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này thiết lập các định nghĩa cho các thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực logistics. Tiêu chuẩn này bao gồm tất cả các khía cạnh của logistics và quản lý chuỗi cung ứng bao gồm cả vận tải. Các thuật ngữ tiếng Anh, cùng với định nghĩa của chúng, được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái (theo thứ tự ABC) chặt chẽ mà không cố gắng liên hệ chúng với bất kỳ chức năng cụ thể nào trong khái niệm logistics.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4035/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2020