Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R3R0R9R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13158-2:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 2: Cần tây (Apium graveolens) – Phát hiện trình tự ADN đặc hiệu trong xúc xích nấu chín bằng phương pháp real-time PCR
Tên tiếng Anh

Title in English

Foodstuffs – Detection of food allergens by molecular biological methods – Part 2: Celery (Apium graveolens) – Detection of a specific DNA sequence in cooked sausages by real-time PCR
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 15634-2:2019
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

22
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):264,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện cần tây (Apium graveolens) trong xúc xích dạng nhũ tương (ví dụ: Frankfurter, Wiener).
Real-time PCR (phản ứng chuỗi polymerase) phát hiện cần tây dựa trên trình tự 101 bp (cặp bazơ) từ gen mã hóa mannitol dehydrogenase (GenBank Acc. Số AF0670821)) của cần tây (Apium graveolens).
Phương pháp này được xác nhận giá trị sử dụng trên xúc xích dạng nhũ tương (Bavaria Leberkäse) thêm chuẩn cần tây. Với mục đích này, hỗn hợp thịt xay chứa các phần khối lượng 50 % thịt lợn, 25 % mỡ lợn, 23 % đá bào và 1,8 % hỗn hợp natri clorua, nitrit, nitrat, phosphat và ascorbat được chế biến theo quy trình chuẩn đối với xúc xích dạng nhũ tương. Hỗn hợp thịt xay được thêm chuẩn với bột hạt cần tây hoặc bột rễ cần tây đến 1000 mg/kg. Mức thêm chuẩn thấp hơn thu được bằng cách pha loãng hỗn hợp thịt xay không có cần tây. Hỗn hợp này được nhồi vào vỏ và gia nhiệt ở 65 °C trong 60 min [1].
Tiêu chuẩn này được sử dụng bổ sung cho TCVN 13159 (BS EN 15842) và TCVN 13158-1 (BS EN 15634-1).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 13158-1:2020 (BS EN 15634-1:2019), Thực phẩm – Phát hiện chất gây dị ứng trong thực phẩm bằng phương pháp sinh học phân tử – Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 13159 (BS EN 15842), Thực phẩm – Phát hiện các chất gây dị ứng trong thực phẩm – Yêu cầu chung và xác nhận giá trị sử dụng phương pháp
Quyết định công bố

Decision number

3422/QĐ-BKHCN , Ngày 09-12-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu