Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R8R8R6R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 13078-25:2023
Năm ban hành 2023

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 25: Thiết bị cấp điện một chiều cho xe điện có bảo vệ dựa trên phân cách về điện
Tên tiếng Anh

Title in English

Electric vehicle conductive charging system – Part 25: DC EV supply equipment where protection relies on electrical separation
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 61851-25:2020
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

75
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 300,000 VNĐ
Bản File (PDF):900,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị cấp điện một chiều cho phương tiện giao thông chạy điện (trong tiêu chuẩn này được gọi là xe điện – EV) dùng để sạc điện cho các EV, có điện áp cấp danh định đến 480 V xoay chiều (AC) hoặc đến 600 V một chiều (DC), và điện áp ra danh định không vượt quá 120 V DC và dòng điện ra danh định không vượt quá 100 A DC.
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu đối với thiết bị cấp điện một chiều cho EV có mạch thứ cấp được bảo vệ khỏi mạch sơ cấp bởi phân cách về điện.
Các yêu cầu đối với việc truyền năng lượng hai chiều chưa đưa vào tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các yêu cầu đối với điều khiển và truyền thông giữa thiết bị cấp điện một chiều cho EV và EV.
Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các thiết bị cấp điện một chiều được cấp nguồn từ hệ thống lưu điện tại chỗ.
Các khía cạnh được đề cập trong tiêu chuẩn này bao gồm:
- đặc tính và điều kiện làm việc của thiết bị cấp điện một chiều cho EV;
- quy định kỹ thuật của kết nối giữa EV và thiết bị cấp điện một chiều cho EV;
- các yêu cầu về an toàn điện đối với thiết bị cấp điện cho EV. Các yêu cầu bổ sung có thể áp dụng cho thiết bị được thiết kế cho các môi trường hoặc các điều kiện cụ thể, ví dụ:
- thiết bị cấp điện một chiều cho EV được đặt tại các khu vực nguy hiểm, nơi có khí hoặc hơi dễ cháy và/hoặc vật liệu cháy, nhiên liệu hoặc các chất đốt dễ cháy khác, hoặc vật liệu nổ;
- thiết bị cấp điện một chiều cho EV được thiết kế để lắp đặt ở độ cao so với mực nước biển cao hơn 2 000 m;
- thiết bị cấp điện một chiều cho EV được thiết kế để sử dụng trên tàu thủy. Các yêu cầu đối với thiết bị và linh kiện điện được sử dụng trong thiết bị cấp điện một chiều cho EV không được đề cập trong tiêu chuẩn này mà thuộc phạm vi áp dụng trong các tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể của chúng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- các khía cạnh an toàn liên quan đến bảo dưỡng;
- sạc điện cho xe buýt điện, tàu điện, xe tải nặng và các xe điện được thiết kế chủ yếu để không sử dụng trên hệ thống đường bộ;
- thiết bị trên EV;
- yêu cầu EMC đối với thiết bị trên EV đang được kết nối, các yêu cầu này được đề cập trong TCVN 13078-21-1 (IEC 61851-21-1);
- sạc điện cho RESS không nằm trên EV;
CHÚ THÍCH: Ở các nước sau sự phân cách về điện chỉ được thực hiện bởi người có kỹ năng: Thuỵ Sỹ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7699-2-30:2007 (IEC 60068-2-30:2005), Thử nghiệm môi trường – Phần 2-30:Các thử nghiệm – Thử nghiệm Db:Nóng ẩm, chu kỳ (chu kỳ 12 h + 12 h)
TCVN 13078-1:2020 (IEC 61851-1:2017), Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 1:Yêu cầu chung
TCVN 13510 (IEC 62752), Thiết bị điều khiển và bảo vệ tích hợp trên cáp dùng cho sạc điện chế độ 2 của các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện (IC-CPD) I
EC 61140:2016, Protection against electric shock – Common aspects for installations and equipment (Bảo vệ chống điện giật – Các khía cạnh chung đối với hệ thống lắp đặt và thiết bị)
IEC 61180:2016, High-voltage test techniques for low-voltage equipment – Definitions, test and procedure requirements, test equipment (Kỹ thuật thử nghiệm điện áp cao cho thiết bị điện hạ áp-Định nghĩa, yêu cầu thử nghiệm và quy trình, thiết bị thử nghiệm)
IEC 61439-7:2018 1 , Low-voltage switchgear and controlgear assemblies – Part 7:Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations (Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 7:Cụm lắp ráp cho các ứng dụng đặc biệt như bến du thuyền, khu cắm trại, chợ, trạm sạc xe điện)
IEC 62477-1:2012, Safety requirements for power electronic converter systems and equipment – Part 1:General (Yêu cầu an toàn đối với hệ thống và thiết bị biến đổi điện tử công suất – Phần 1:Quy định chung)
IEC 62893-4-1:2020, Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV – Part 4-1:Cables for DC charging according to mode 4 of IEC 61851-1 – DC charging without use of a thermal management system (Cáp sạc cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – Phần 4-1:Cáp sạc DC theo chế độ 4 của IEC 61851-1 – Sạc DC không sử dụng hệ thống quản lý nhiệt) ISO 3297:2017, Information and documentation – International standard serial number (ISSN) (Thông tin và tài liệu – Số sê-ri tiêu chuẩn quốc tế (ISSN))
ISO 11898-1:2015, Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 1:Data link layer and physical signalling (Phương tiện giao thông đường bộ – Mạng cục bộ điều khiển (CAN) – Phần 1:Lớp liên kết dữ liệu và báo hiệu vật lý)
ISO 11898-2:2016, Road vehicles – Controller area network (CAN) – Part 2:High-speed medium access unit (Phương tiện giao thông đường bộ – Mạng cục bộ điều khiển (CAN) – Phần 2:Đơn vị truy cập trung bình tốc độ cao)
Quyết định công bố

Decision number

1323/QĐ-BKHCN , Ngày 27-06-2023
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E16