Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R0R0R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12986-15:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền – Phần 15: Phương pháp điều tra địa chất công trình
Tên tiếng Anh

Title in English

Onshore 1:50,000-scale geological and mineral mapping - Part 15: Methods geoengineering investigation
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.060 - Ðịa chất. Khí tượng. Thủy văn
Số trang

Page

9
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Quyết định công bố

Decision number

142/QĐ-BKHCN , Ngày 15-02-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt nam