Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R5R3R0R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12948:2020
Năm ban hành 2020

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thức ăn đường phố
Tên tiếng Anh

Title in English

Code of hygienic practice for street-vended foods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CXC 76R-2017
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các biện pháp thực hành vệ sinh chung nhằm bảo đảm an toàn cho thức ăn đường phố.
Tiêu chuẩn này đề cập đến các điều kiện vệ sinh thiết yếu cần được xem xét khi thiết lập các biện pháp kiểm soát thức ăn đường phố.
Quyết định công bố

Decision number

3210/QĐ-BKHCN , Ngày 19-11-2020
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 3 - Nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

TCVN/TC/F3