Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R1R3R2R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12827:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rau quả tươi
Tên tiếng Anh

Title in English

Traceability – Requirements for supply chain of fresh fruits and vegetables
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

GS1 Traceability for fresh fruits and vegetables – Implementation guide (2015)
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.080.01 - Rau quả và sản phẩm chế biến nói chung
Số trang

Page

58
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 232,000 VNĐ
Bản File (PDF):696,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với chuỗi cung ứng để truy xuất nguồn gốc rau quả tươi.
Các loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh được xác định trong tiêu chuẩn này đối với chuỗi cung ứng
rau quả tươi bao gồm:
a) cơ sở trồng trọt;
b) cơ sở đóng gói và cơ sở đóng gói lại;
c) nhà phân phối và nhà bán buôn;
d) cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và cơ sở bán lẻ.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 12850:2019, Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu chung đối với hệ thống truy xuất nguồn gốc
Quyết định công bố

Decision number

4173/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 10 - Rau quả và sản phẩm rau quả