Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R0R8R0R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12753:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm – Phương pháp phát hiện Staphylococcal enterotoxin trong thực phẩm bằng enzym miễn dịch
Tên tiếng Anh

Title in English

Microbiology of food chain – Horizontal method for the immunoenzymatic etection of Staphylococcal enterotoxins in foodstuffs
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 19020:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

28
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):336,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sàng lọc để phát hiện các loại Staphylococcal enterotoxin SEA, SEB, SEC, SED và SEE trong thực phẩm. Phương pháp này bao gồm hai bước chính: a) tách sau đó cô đặc dựa trên nguyên tắc thẩm tách và b) phát hiện enzym miễn dịch sử dụng bộ kit phát hiện thương mại bán sẵn.
Tiêu chuẩn này được áp dụng để sàng lọc các loại Staphylococcal enterotoxin từ SEA đến SEE trong các sản phẩm thực phẩm.
Các loại Staphylococcal enterotoxin khác như SEG, SEH, SEI, SER, SES và SET cũng có thể gây bệnh. Do chưa có các bộ kit phát hiện thương mại, nên tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các kiểu loại từ SEA đến SEE, nhưng có thể áp dụng cho các loại độc tố khác, tùy thuộc vào việc đánh giá xác nhận của phương pháp.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851 (ISO 3696) Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
TCVN 6404 (ISO 7218) Vi sinh vật trong thực phẩm và trong thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật
Quyết định công bố

Decision number

4114/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 13 - Phương pháp phân tích và lấy mẫu