Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R6R2R4R1R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12671-2:2019
Năm ban hành 2019

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm
Tên tiếng Anh

Title in English

Charging cables for electric vehicles of rated voltages up to and including 0,6/1 kV – Part 2: Test methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62893-2:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
29.060.20 - Cáp
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp thử nghiệm dành cho cáp có cách điện và vỏ bọc dạng đùn có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV xoay chiều hoặc đến và bằng 1 500 V một chiều dùng cho các ứng dụng có tính mềm dẻo ở điều kiện khắc nghiệt đối với việc cấp điện giữa điểm cấp điện của trạm sạc và xe điện (EV).
Các yêu cầu chung được quy định trong TCVN 12671-1 (IEC 62893-1) và kiểu cáp cụ thể được quy định trong TCVN 12671-3 (IEC 62893-3) và tiêu chuẩn khác liên quan1.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2752 (ISO 1817), Cao su lưu hoá-Xác định mức độ tác động của các chất lỏng
TCVN 12671-1:2019 (IEC 62893-1:2017), Cáp sạc dùng cho xe điện có điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – Phần 1:Yêu cầu chung
IEC 60811-501:2012, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 501:Mechanical tests – Tests for determining the mechanical properties of insulating and sheathing compounds (Cáp điện và cáp quang – Phương pháp thử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim loại – Phần 501:Thử nghiệm về cơ – Thử nghiệm để xác định các đặc tính cơ của hợp chất cách điện và vỏ bọc)
IEC 60811-506, Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 506:
ISO 6722-1, Road vehicles – 60 V and 600 V single-core cables – Part 1:Dimensions, test methods and requirements for copper conductor cables (Phương tiện giao thông đường bộ-Cáp một lõi 60 V và 600 V – Phần 1:Kích thước, phương pháp thử nghiệm và yêu cầu đối với cáp có ruột dẫn bằng đồng)
ISO 22241-1, Diesel engines – NOx reduction agent AUS 32 – Part 1:Quality requirements (Nhiên liệu diesel – Chất khử NOx, AUS 32 – Phần 1:Yêu cầu về chất lượng)
Quyết định công bố

Decision number

4154/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2019
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/E 4 - Dây và cáp điện