Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R4R3R2R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12639:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chống ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trong hệ thống cấp nước và yêu cầu chung của thiết bị ngăn chặn ô nhiễm do dòng chảy ngược
Tên tiếng Anh

Title in English

Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

EN 1717:2001
MOD - Tương đương 1 phần hoặc được xây dựng trên cơ sở tham khảo
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.060.20 - Nước uống
91.140.60 - Hệ thống cung cấp nước
Số trang

Page

44
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 176,000 VNĐ
Bản File (PDF):528,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đưa ra các biện pháp được sử dụng để ngăn ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt từ bên trong và những yêu cầu chung về các thiết bị bảo vệ nhằm tránh ô nhiễm do dòng chảy ngược.
Các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vệ sinh của tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho toàn bộ tiêu chuẩn của các hệ thống hoặc các thiết bị đấu nối với hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người sử dụng.
Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu tối thiểu đối với những tiêu chuẩn sản phẩm của các thiết bị bảo vệ.
Những tiêu chuẩn sản phẩm được sử dụng để xác định một cách chi tiết các thông số kỹ thuật của sản phẩm.Khi không có tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn này được sử dụng như tiêu chuẩn tham khảo để xác định thông số kỹ thuật nhằm phát triển các sản phẩm mới.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
EN 806, Specification for installations inside buildings conveying water for human consumption (Lắp đặt hệ thống vận chuyển nước sinh hoạt bên trong tòa nhà – Yêu cầu kỹ thuật).
Quyết định công bố

Decision number

3425/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng