Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R7R8R8R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12504-4:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Yêu cầu kỹ thuật về an toàn – Phần 4: An toàn điện khi đâm xe vào cột
Tên tiếng Anh

Title in English

Electrically propelled road vehicles – Safety specifications – Part 4: Post crash electrical safety
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 6469-4:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

43.120 - Xe cộ đường bộ chạy điện và các bộ phận
Số trang

Page

21
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):252,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn đối với các hệ thống đẩy bằng điện và các hệ thống điện phụ được kết nối dẫn điện của các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện (phương tiện giao thông đường bộ sau đây được gọi là ‘xe’) để bảo vệ người bên trong và bên ngoài xe. Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu an toàn điện khi đâm xe vào cột.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho các xe chạy điện có mạch điện có điện áp cấp B.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho xe mô tô và xe máy.
Tiêu chuẩn này không qui định bất cứ qui trình thử đâm xe nào. Các yêu cầu an toàn của tiêu chuẩn này áp dụng cho các xe thích hợp theo các qui trình thử đâm xe đã được quy định trong các tiêu chuẩn. Các xe thích hợp là các xe được qui định rõ ràng trong qui trình thử đâm xe này.
Tiêu chuẩn này không cung cấp thông tin bao quát về an toàn cho các dịch vụ phản ứng nhanh, cứu hộ, bảo dưỡng, và các nhân viên sửa chữa.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9053 (ISO 8713), Phương tiện giao thông đường bộ chạy điện – Từ vựng.
ISO 6469-3, Electrically propelled road vehicles – Safety specification – Part3:Protection of persons
ISO 20653, Road vehicles – Degrees of protection (IP code) – Protection of electrical equipment against foreign objects, water and access (Phương tiện giao thông đường bộ-Cấp bảo vệ (mã IP) –
Quyết định công bố

Decision number

4195/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 22 - Phương tiện giao thông đường bộ