Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R8R5R7R6R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12366-2:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy – Phương pháp thử và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 2: Tính tương thích
Tên tiếng Anh

Title in English

PPE for firefighters — Test methods and requirements for PPE used by firefighters who are at risk of exposure to high levels of heat and/or flame while fighting fires occurring in structures — Part 2: Compatibility
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 11999-2:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.10 - Quần áo bảo hộ
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định tính tương thích cho các phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) cho người chữa cháy, những người có nguy cơ tiếp giáp với mức nhiệt cao và/ hoặc lửa trong khi chữa cháy xảy ra trong các công trình.
Tiêu chuẩn này bao gồm các phương pháp thử nghiệm tính tương thích trong phòng thí nghiệm và các quy trình thử nghiệm tính tương thích bao gồm việc xác định bất kỳ giới hạn nào mà người mặc phải thực hiện.
CHÚ THÍCH: Khi có nhiều nguy cơ đối với sức khỏe và an toàn khiến cần phải mặc hoặc sử dụng đồng thời nhiều hơn một loại phương tiện bảo vệ cá nhân thì phương tiện đó phải tương thích và tiếp tục có hiệu quả chống lại nguy cơ hoặc rủi ro được đề cập.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 11588-5:2016 (ISO 17491-5:2016), Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy-Phương pháp thử đối với phương tiện bảo vệ cá nhân hóa chất-Phần 5:Xác định khả năng chống thấm bằng thử nghiệm phun chất lỏng (thử nghiệm phun với ma nơ canh)
TCVN 12366-1:2022 (ISO 11999-1:2015), Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người chữa cháy-Các phương pháp thử nghiệm và yêu cầu đối với phương tiện bảo vệ cá nhân dùng cho người chữa cháy có nguy cơ phơi với nhiệt và/ hoặc lửa ở mức độ cao trong khi chữa cháy tại các công trình – Phần 1:Yêu cầu chung
ISO 6330, Textiles – Domestic washing and drying procedures for textile testing (Vật liệu dệt – Quy trình giặt và làm khô tại gia đình để thử vật liệu dệt)
Quyết định công bố

Decision number

2127/QĐ-BKHCN , Ngày 01-11-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an