Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R5R0R1R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12314-2:2022
Năm ban hành 2022

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 2: Bình khí chữa cháy
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection – Automatic activated fire extinguisher – Part 2: Fire suppression cylinder
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.20 - Thiết bị phòng cháy
Số trang

Page

22
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu lắp đặt đối với bình khí chữa cháy tự động kích hoạt được kích hoạt bằng tác động nhiệt.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006), Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 1:Yêu cầu chung.
TCVN 7161-5:2020 (ISO 14520-5:2019), Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 5:Khí chữa cháy FK-5-1-12.
TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006), Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 9:Khí chữa cháy HFC 227 ea.
TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13:2005), Hệ thống chữa cháy bằng khí-Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống-Phần 13:Khí chữa cháy IG-100.
TCVN 12314-1:2018, Chữa cháy – Bình chữa cháy tự động kích hoạt – Phần 1:Bình bột loại treo.
Quyết định công bố

Decision number

233/QĐ-BKHCN , Ngày 01-03-2022
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ