Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R7R3R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12314-1:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire fighting - Automatic diffusion fire extinguishers - Part 1: Hanging type dry powder fire extinguishers
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220.20 - Thiết bị phòng cháy
Số trang

Page

20
Giá:

Price

100,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo đã nạp đầy có khối lượng tổng không lớn hơn 20 kg và được kích hoạt bằng tác dụng nhiệt.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4878:2009 (ISO 3941:2007), Phân loại đám cháy;
TCVN 6102:1996 (ISO 7202:1987), Phòng cháy chữa cháy – Chất chữa cháy– Bột;
TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009), Chữa cháy-Bình chữa cháy xách tay-Tính năng và cấu tạo;
TCVN 6305-1:2007 (ISO 6182-1:2004), Phòng cháy chữa cháy-Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1:Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler;
TCVN 8998:2011 (ASTM 415-08), Thép cacbon và thép hợp kim thấp – Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ chân không.
Quyết định công bố

Decision number

3202/QD-BKHCN , Ngày 23-10-2018
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ