Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R1R7R0R3R5R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12187-7:2021
Năm ban hành 2021

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thiết bị bể bơi – Phần 7: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu môn bóng nước
Tên tiếng Anh

Title in English

Swimming pool equipment – Part 7: Additioinal specific safety requirements and test methods forwater polo goals
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

BS EN 13451-7:2001 ,IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.220.10 - Phương tiện thể thao
Số trang

Page

9
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn đối với cầu môn bóng nước để bổ sung cho các yêu cầu an toàn chung trong TCVN 12187-1 (EN 13451-1 + A1).
Các yêu cầu của tiêu chuẩn này có tính ưu tiên cao hơn TCVN 12187-1 (EN 13451-1 + A1).
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng đối với cầu môn bóng nước được sản xuất cho thi đấu và huấn luyện thể thao.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO 1805, Fishing nets – Determination of breaking load and knot breaking load of netting yarns (Lưới đánh cá – Xác định tải tới hạn và tải tới hạn nút lưới của sợi đan lưới).
ISO 2062, Textiles – Yarns from packages – Determination of single-end breaking force and elongation at break (Vật liệu dệt – Sợi từ bao gói – Xác định lực kéo đứt và độ dãn dài khi đứt của một đầu).
EN 22768-1, General tolerances – Part 1:Tolerances for linear and angular dimensions without individual tolerance indications (ISO 2768-1:1989) (Dung sai chung – Phần 1:Dung sai của các kích thước dài và góc không có chỉ dẫn dung sai riêng (ISO 2768-1:1989)).
Quyết định công bố

Decision number

1092/QĐ-BKHCN , Ngày 05-05-2021
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh