Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R2R8R0R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 12141:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hệ thống quản lý quan hệ cộng tác kinh doanh - Khuôn khổ và yêu cầu
Tên tiếng Anh

Title in English

Collaborative business relationship management systems - Requirements and framework
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 44001:2017
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.100.01 - Tổ chức và quản lý công ty nói chung
03.100.70 - Hệ thống quản lý
Số trang

Page

68
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 272,000 VNĐ
Bản File (PDF):816,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với việc định danh, phát triển và quản lý hiệu quả các mối quan hệ cộng tác kinh doanh trong hoặc giữa các tổ chức.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các tổ chức công và tư với mọi qui mô, từ các tập đoàn đa quốc gia và các tổ chức chính phủ đến các tổ chức phi lợi nhuận và các doanh ngiệp nhỏ/siêu nhỏ.
Tiêu chuẩn này có thể áp dụng trên một số mức khác nhau, như:
- ứng dụng riêng (bao gồm đơn vị điều hành, bộ phận điều hành, dự án hoặc chương trình riêng, các sáp nhập và thâu nhận);
- mối quan hệ cá nhân (bao gồm mối quan hệ một-một, liên minh, đối tác, khách hàng doanh nghiệp, liên doanh);
- nhiều mối quan hệ được định danh (bao gồm liên minh đa quốc gia, công-xoóc-xiom, liên doanh, mạng, các sắp xếp doanh nghiệp mở rộng và các chuỗi cung ứng đầu cuối);
- áp dụng toàn bộ tổ chức đối với tất cả các kiểu quan hệ được định danh.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/JTC 1 - Công nghệ thông tin