Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R8R7R1R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11539:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Trang phục bảo vệ chống tác nhân lây nhiễm – Phương pháp thử khả năng chống xâm nhập vi khuẩn khô -
Tên tiếng Anh

Title in English

Clothing for protection against infectious agents – Test method for resistance to dry microbial penetration
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 22612:2005
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.10 - Quần áo bảo hộ
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp đánh giá khả năng chống các hạt mang vi khuẩn xâm nhập qua vật liệu ngăn cách.
CHÚ THÍCH Do sự phức tạp, tiêu chuẩn này không được coi là phương pháp được sử dụng để kiểm soát chất lượng hàng ngày nhưng có thể phù hợp để đánh giá vật liệu có đáp ứng được các yêu cầu hiện hành.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
EN 13795-1:2002, Surgical drapes, gowns and clean air suits, used as medical devices for patients, clinical staff and equipment-Part 1:General requirements for manufacturers, processors and products (Ga, áo choàng, và bộ trang phục vô trùng dùng trong phẫu thuật, được sử dụng cho bệnh nhân, nhân viên ở buồng bệnh và thiết bị-Phần 1:Yêu cầu chung đối với nhà sản xuất, hệ thống xử lý và sản phẩm)
Quyết định công bố

Decision number

4190/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016

FB Chat.txt