Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R2R2R8R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11538-4:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Trang phục bảo vệ – Phương pháp thử trang phục bảo vệ chống hóa chất – Phần 4: Xác định khả năng chống thấm bằng phương pháp phun sương (phép thử phun sương)
Tên tiếng Anh

Title in English

Protective clothing – Test methods for clothing providing protection against chemicals – Part 4: Determination of resistance to penetration by a spray of liquid (spray test)
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 17491-4:2008; WITH AMENDMENT 1:2016
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.340.10 - Quần áo bảo hộ
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định khả năng chống thấm của trang phục bảo vệ chống hóa chất bằng phương pháp phun sương hóa chất lỏng ở hai mức độ mạnh khác khau:
a) Phương pháp A: Phép thử phun sương ở mức thấp. Phương pháp này có thể áp dụng cho trang phục che phủ toàn bộ bề mặt cơ thể và được dự kiến để mặc khi có rủi ro tiềm ẩn của việc phơi nhiễm với một lượng nhỏ các hạt sương hoặc sự bắn bất ngờ một lượng nhỏ hóa chất lỏng.
b) Phương pháp B: Phép thử phun sương ở mức cao. Phương pháp này có thể áp dụng cho trang phục có các bộ phận nối kín sương giữa các phần khác nhau của trang phục và, nếu có thể, giữa trang phục và các phương tiện bảo vệ cá nhân khác, che phủ toàn bộ bề mặt cơ thể và dự kiến được mặc khi có nguy cơ phơi nhiễm với các hạt sương chất lỏng.
Tiêu chuẩn này không qui định khả năng chống sự thẩm thấu hóa chất của vật liệu làm trang phục bảo vệ chống hóa chất.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
ISO/TR 11610, Protective clothing-Vocabulary (Trang phục bảo vệ-Từ vựng)
Quyết định công bố

Decision number

4190/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016