Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R8R0R8R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11464:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương pháp thống kê - – sigma – Tiêu chí cơ bản về đối sánh chuẩn đối với 6 – sigma trong các tổ chức
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical methods − Six sigma − Basic criteria underlying benchmarking for Six sigma in organisations
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 17258:2015
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

55
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 220,000 VNĐ
Bản File (PDF):660,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp luận thiết lập mức chất lượng, hiệu năng và năng suất của các
quá trình, sản phẩm và dịch vụ theo các nguyên tắc 6– Sigma. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho
tất cả các ngành (công nghiệp, dịch vụ, quản trị, v.v…) và với tất cả các loại hình tổ chức, dù có
liên quan đến chương trình cải tiến như 6– Sigma, Lean hay không. Đặc biệt, có thể sử dụng tiêu
chuẩn này để bắt đầu chương trình 6– Sigma bằng cách lựa chọn các dự án cải tiến.
CHÚ THÍCH: Phương pháp luận này tập trung vào chuẩn mực, thước đo, quá trình đo và quá trình so sánh. Sau
đó các kết quả có thể được sử dụng để xác định thực hành tốt của đối sánh chuẩn.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9602-1 (ISO 13053-1), Phương pháp định lượng trong cải tiến quá trình-6-Sigma-Phần 1:
Quyết định công bố

Decision number

4187/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016