Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R8R0R7R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11463:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hướng dẫn xây dựng và sử dung các ấn phẩm thống kê được hỗ trợ bằng phần mềm -
Tên tiếng Anh

Title in English

Guidance on the development and use of statistical publications supported by software
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO/TR 13519:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

26
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):312,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về xây dựng và sử dụng các ấn phẩm thống kê được hỗ trợ bằng
phần mềm.
Đối với việc xây dựng các ấn phẩm thống kê, tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn về truy xuất nguồn gốc
sản phẩm dữ liệu (hình, bảng và kết quả bằng số khác) được sao chép trong các tài liệu quy định.
Để hỗ trợ người sử dụng ấn phẩm thống kê, tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về thông tin cần đưa
ra trong các ấn phẩm thống kê liên quan đến quy định phần mềm, loại hình hỗ trợ đối với phần mềm và
tính năng phần mềm bao gồm việc sử dụng tập hợp dữ liệu tham chiếu cho mục đích kiểm nghiệm.
Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các ví dụ minh hoạ các khía cạnh được đề cập.
Trong tiêu chuẩn này, cụm từ “Ban kỹ thuật” đề cập đến các tổ chức chịu trách nhiệm biên soạn các ấn
phẩm thống kê tương ứng.
Quyết định công bố

Decision number

4187/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016