Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R7R7R2R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11427:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hướng dẫn chung về việc sử dụng sản phẩm protein thực vật (VPP) trong thực phẩm
Tên tiếng Anh

Title in English

Genaral guidelines for the utilization of vegetable protein products (vpp) in foods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/GL 4:1989
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.040 - Nông sản thực phẩm nói chung
Số trang

Page

15
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):180,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả protein có nguồn gốc từ thực vật ngoài các protein đơn bào được sử dụng trong thực phẩm.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985
TCVN 7088:2015 (), Revised 2015 with Amendment 2013), Hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng
CAC/GL 9-1987, General Principles for the Addition of Essential Nutrients to Foods (Nguyên tắc chung về việc bổ sung các dinh dưỡng thiết yếu vào thực phẩm).
Quyết định công bố

Decision number

4179/QĐ-BKHCN , Ngày 30-12-2016