Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R4R1R6R1R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11361-4:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy sản xuất các sản phẩm xây dựng từ hỗn hợp bê tông và vôi cát - An toàn - Phần 4: Máy sản xuất ngói bê tông
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.220 - Thiết bị xây dựng
13.110 - An toàn máy móc
930.80.30
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

7.5 - Máy và thiết bị thi công trong xây dựng
Giá:

Price

Quyết định công bố

Decision number

4145/QD-BKHCN , Ngày 29-12-2016