Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R6R3R9R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11066:2016
Năm ban hành 2016

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thực phẩm chức năng - Xác định hàm lượng gulcosamin bằng HPLC
Tên tiếng Anh

Title in English

Dietary supplements – Determination of glucosamine content by high performance liquid chromatographic method
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.050 - Phương pháp thử và phân tích thực phẩm nói chung
Số trang

Page

14
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):168,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao để xác định hàm lượng glucosamin trong nguyên liệu và các sản phẩm thực phẩm chức năng.
Quyết định công bố

Decision number

3146/QĐ-BKHCN , Ngày 25-10-2016
Ban kỹ thuật

Technical Committee

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia