Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R0R0R3R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 11044:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Hướng dẫn áp dụng các nguyên tắc chung về vệ sinh thực phẩm để kiểm soát các loài vibrio gây bệnh trong thủy sản - 30
Tên tiếng Anh

Title in English

Guidelines on the application of general principles of food hygiene to the control of pathogenic vibrio species in seafood
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

CAC/GL 73-2010
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.30 - Cá và sản phẩm nghề cá
07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

30
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 150,000 VNĐ
Bản File (PDF):360,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

22. Tiêu chuẩn này đề cập đến các loại thủy sản được bán và có thể được tiêu thụ ở dạng tươi sống, nguyên liệu, làm lạnh/cấp đông, đã xử lý sơ bộ hoặc đã xử lý kỹ. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho toàn bộ chuỗi thực phẩm từ sản xuất ban đầu cho đến tiêu thụ cuối cùng. Nhuyễn thể hai mảnh vỏ được đề cập kỹ hơn trong Phụ lục A của tiêu chuẩn này.
23. Vì là tác nhân gây bệnh chính trong các bệnh do ngộ độc thực phẩm có liên quan đến thủy sản, nên các mối nguy vi sinh vật đích của tiêu chuẩn này là V. parahaemolyticus, V. vulnificus và V. cholerae gây bệnh tả. Các biện pháp kiểm soát nêu trong tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho các loài Vibrio gây bệnh khác.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4015/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015