Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R9R1R3R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10900:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phương pháp đo trường điện từ của thiết bị gia dụng và thiết bị tương tự liên quan đến phơi nhiễm lên người - 48
Tên tiếng Anh

Title in English

Measurement methods for electromagnetic fields of household appliances and similar apparatus with regard to human exposure
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

IEC 62233:2005
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

97.030 - Dụng cụ điện gia dụng nói chung
Số trang

Page

48
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 192,000 VNĐ
Bản File (PDF):576,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này đề cập đến trường điện từ có tần số đến 300 GHz và đưa ra phương pháp để đánh giá cường độ trường điện và mật độ từ thông xung quanh thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự kể cả các điều kiện trong quá trình thử nghiệm cũng như khoảng cách và vị trí đo.
Thiết bị có thể có lắp động cơ, phần tử gia nhiệt hoặc kết hợp cả hai, có thể có mạch điện hoặc mạch điện tử, và có thể được cáp điện từ nguồn lưới, pin/acqui hoặc nguồn cấp điện bất kỳ khác.
Thiết bị bao gồm thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và đồ chơi sử dụng điện.
Thiết bị không được thiết kế để sử dụng bình thường trong gia đình nhưng vẫn có thể là nguồn gây nguy hiểm cho công chúng, hoặc có thể được sử dụng bởi những người không có chuyên môn, cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho:
- thiết bị được thiết kế riêng cho mục đích công nghiệp nặng;
- thiết bị được thiết kế là một phần của hệ thống lắp đặt điện cố định của các tòa nhà (ví dụ như cầu chảy, máy cắt điện, cáp và cơ cấu đóng cắt);
- máy thu sóng radio và truyền hình, thiết bị âm thanh và hình ảnh và thiết bị âm nhạc điện tử khác;
- thiết bị điện y tế;
- máy tính cá nhân và thiết bị tương tự;
- máy phát vô tuyến điện;
- thiết bị được thiết kế để sử dụng riêng trong phương tiện giao thông;
Trường của thiết bị đa chức năng áp dụng đồng thời các điều khác nhau của tiêu chuẩn này và/hoặc các tiêu chuẩn khác phải được đánh giá theo quy định của từng điều/tiêu chuẩn với các chức năng liên quan khi hoạt động.
Không xét đến hoạt động không bình thường của thiết bị.
Tiêu chuẩn này gồm các yếu tố cụ thể để đánh giá phơi nhiễm lên người:
- định nghĩa về cảm biến;
- định nghĩa về phương pháp đo;
- định nghĩa về chế độ làm việc cho thiết bị cần thử nghiệm;
- định nghĩa về khoảng cách và vị trí đo.
Phương pháp đo được quy định có hiệu lực trong dải tần từ 10 Hz đến 400 kHz. Trong dải tần số trên 400 kHz và dưới 10 Hz, thiết bị thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này được coi là phù hợp mà không cần thử nghiệm, trừ khi có quy định khác trong bộ TCVN 5699 (IEC 60335).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7492-1 (CISPR 14-1), Tương thích điện từ-Yêu cầu đối với thiết bị điện gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự-Phần 1:Phát xạ
TCVN 5699 (IEC 60335), Safety of household and similar electrical appliances (An toàn thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự)
IEC 61786, Measurement of low-frequency magnetic and electric fields with regard to exposure of human beings-Special requirements for Instruments and guidance for measurements (Phép đo trường điện và trường từ tần số thấp liên quan đến phơi nhiễm lên người-Yêu cầu đặc biệt đối với thiết bị đo và hướng dẫn cho các phép đo)
IEC 62311, Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz-300 GHz) (Đánh giá thiết bị điện và điện từ về giới hạn phơi nhiễm lên người trong trường điện từ (0 Hz-300 GHz)
Quyết định công bố

Decision number

4065/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2015