Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R8R8R3R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10859:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Giải thích dữ liệu thống kê - So sánh hai trung bình trong trường hợp quan trắc theo cặp - 11
Tên tiếng Anh

Title in English

Statistical interpretation of data -- Comparison of two means in the case of paired observations
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3301:1975
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

03.120.30 - Áp dụng các phương pháp thống kê
Số trang

Page

11
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):132,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so sánh trung bình của tổng thể về chênh lệch giữa các cặp quan trắc với giá trị “không” hoặc giá trị bất kỳ được ấn định trước.
Quyết định công bố

Decision number

4007/QĐ - BKHCN , Ngày 31-12-2015