Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R2R8R4R9R0*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10823:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp) - Phương pháp xác định hoạt tính kháng nấm của vật liệu bán dẫn xuc tác quang - 17
Tên tiếng Anh

Title in English

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Ultraviolet light source for testing semiconducting photocatalytic materials
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 10677:2011
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

81.060.30 - Gốm cao cấp
Số trang

Page

17
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):204,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hoạt tính kháng nấm của vật liệu có chứa chất xúc tác quang hoặc có màng xúc tác quang trên bề mặt, bằng cách đếm số bào tử nấm nuôi cấy sơ bộ còn sống khi phơi nhiễm với ánh sáng tử ngoại (UV-A).
Tiêu chuẩn này dùng để đánh giá các vật liệu được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như vật liệu xây dựng có lớp phủ phẳng, tấm mỏng, tấm ván hoặc dạng bản, v.v… Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các vật liệu dạng bột, hạt, sợi hoặc xốp.
Các giá trị biểu thị trong tiêu chuẩn này phù hợp với hệ thống đơn vị quốc tế (SI).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 8555 (ISO 27447), Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp)-Phương pháp thử hoạt tính kháng khuẩn của vật liệu bán dẫn xúc tác quang.
ISO 4892-3, Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources-Part 3:Fluorescent UV lamps (Chất dẻo-Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thí nghiệm-Phần 3:Đèn huỳnh quang UV).
IEC 60068-2-10, Environmental testing-Part 2-10:Test J and guidance:Mould growth (Thử nghiệm môi trường-Phần 2-10:Thử nghiệm J và hướng dẫn:Phát triển nấm mốc).