Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R3R2R3R3R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 10141-5:2015
Năm ban hành 2015

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gốm mịm (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao câp) - Phương pháp xác định tính năng làm sạch không khí của vật liệu bán dẫn xúc tác quang - Phần 5: Loại bỏ metyl mercaptan - 16
Tên tiếng Anh

Title in English

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic materials -- Part 5: Removal of methyl mercaptan
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 22197-5:2013
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

81.060.30 - Gốm cao cấp
Số trang

Page

16
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):192,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định tính năng làm sạch không khí của vật liệu có chứa chất xúc tác quang hoặc có mảng xúc tác quang trên bề mặt, thường được làm từ các oxit kim loại bán dẫn, như titan đioxit hoặc các vật liệu gốm khác, bằng cách phơi mẫu thử liên tục trong mô hình không khí ô nhiễm khi chiếu xạ ánh sáng tử ngoại (uv-a). tiêu chuẩn này được sử dụng với nhiều loại vật liệu khác nhau, như vật liệu xây dựng ở dạng tấm phẳng, dạng bảng hoặc dạng đĩa, đó là những dạng cơ bản của vật liệu đối với các ứng dụng khác nhau. tiêu chuẩn này cũng áp dụng đối với các vật liệu có cấu trúc lọc bao gồm dạng cấu trúc tổ ong, sợi len hoặc không phải len và đối với chất dẻo hoặc vật liệu giấy nếu chúng có chứa vi tinh thể gốm và compozit. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với vật liệu xúc tác quang dạng bột và dạng hạt.
Phương pháp thử này được áp dụng đối với các vật liệu xúc tác quang được sản xuất để làm sạch không khí. Phương pháp này không phù hợp để xác định các tính năng khác của vật liệu xúc tác quang, như phân hủy các chất nhiễm bẩn nước, tự làm sạch, chống mờ và hoạt tính chống khuẩn. tiêu chuẩn này liên quan đến sự loại bỏ metyl mercaptan.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7870-1:2010 (Iso 80000-1:2009), Đại lượng và đơn vị-Phần 1:Tổng quan.
TCVN 10141-1:2013 (Iso 22197-1:2007), Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp)-Phương pháp xác định tính năng làm sạch không khí của vật liệu bán dẫn xúc tác quang-Phần 1:Loại bỏ nitơ oxit.
TCVN 10822:2015 (Iso 10677:2011), Gốm mịn (gốm cao cấp, gốm kỹ thuật cao cấp)-Nguồn sáng tử ngoại để thử nghiệm vật liệu xúc tác quang bán dẫn.
TCVN ISO/IEC 17025:2007 (Iso/iec 17025:2005), Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
ISO 2718:1974, Standard layout for a method of chemical analysis by gas chromatography (Cách trình bày phương pháp phân tích hóa học bằng sắc ký khí).
ISO 4677-1:1985, Atmospheres for conditioning and testing-determination of relative humidity-Part 1:aspirated psychrometer method (khí quyển cho ổn định và thử nghiệm-Xác định độ ẩm tương đối-Phần 1:phương pháp ẩm kế hút).
ISO 4892-3, Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources-Part 3:fluorescent uv lamp (chất dẻo-phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thí nghiệm-Phần 3:Đèn huỳnh quang uv).
ISO 6145-7:2001, Gas analysis-preparation of calibration gas mixtures using dynamic volumetric methods-Part 7:Thermal mass-flow controllers (Phân tích khí-Chuẩn bị hỗn hợp khí hiệu chuẩn sử dụng phương pháp dung tích động lực-Phần 7:Bộ điều khiển lưu lượng-Khối lượng nhiệt).
Quyết định công bố

Decision number

3752/QĐ-BKHCN , Ngày 21-12-2015

FB Chat.txt