Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R9R4R4R2R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 8560:2010
Năm ban hành 2010

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu
Tên tiếng Anh

Title in English

Fertilizers - Method for determination of available potassium
Thay thế cho

Replace

10 TCN 309:2004
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

65.080 - Phân bón
Số trang

Page

9
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn quy định phương pháp xác định kali hữu hiệu của các loại phân bón có chứa kali bao gồm phân kali khoáng (khoáng đơn, khoáng hỗn hợp, khoáng phức hợp) và phân có chứa cả chất hữu cơ và kali (phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh, hữu cơ sinh học, hữu cơ khoáng, than bùn).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987), Nước dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm-Yêu cầu kỹ thuật.
Quyết định công bố

Decision number

2945/QĐ-BKHCN , Ngày 29-12-2010