Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R9R6R4R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7907:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Sữa và sản phẩm sữa - Chất làm đông tụ sữa từ vi sinh vật - Xác định hoạt độ đông tụ sữa tổng số
Tên tiếng Anh

Title in English

Milk and milk products - Microbial coagulants - Determination of total milk-clotting activity
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 15174:2012
IDT - Tương đương hoàn toàn
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

07.100.30 - Vi sinh học thực phẩm
Số trang

Page

16
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):192,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp so sánh hoạt độ đông tụ sữa tổng số của mẫu chất làm đông tụ sữa vi sinh vật với hoạt độ đông tụ sữa của chất đối chứng quốc tế làm đông tụ sữa từ vi sinh vật trên cơ chất sữa chuẩn được chuẩn bị đối với dung dịch canxi clorua nồng độ 0,5 g/l (pH 6,5).
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
Quyết định công bố

Decision number

4249/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2013