Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R5R4R9R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7795:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Biệt thự du lịch - Xếp hạng
Tên tiếng Anh

Title in English

Tourist Villa - Classification
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.040.20 - Công trình cho thương mại và công nghiệp
Số trang

Page

24
Giá:

Price

150,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu để xếp hạng biệt thự du lịch, không áp dụng để xếp hạng cho các loại cơ sở l­ưu trú du lịch khác.

Tiêu chuẩn này cũng có thể được tham khảo khi thiết kế xây dựng mới, cải tạo biệt thự du lịch.
Quyết định công bố

Decision number

736/QĐ- BKHCN , Ngày 05-04-2009