Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R6R0R0R1R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 7137:2002
Năm ban hành 2002

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt và sản phẩm thịt - Định lượng nấm men và nấm mốc - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc
Tên tiếng Anh

Title in English

Meat and meat products - Enumeration of yeasts and moulds - Colony-count technique
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13681:1995
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.10 - Thịt và sản phẩm thịt
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp định lượng nấm men và nấm mốc có trong tất cả các loại thịt và sản phẩm thịt, kể cả thịt gia cầm, bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 200C đến 250C.
Chú ý - TCVN 4993 - 89 (ISO 7954) [1] khuyến cáo rằng cloramphenicol hoặc oxytetraxyclin là chất kháng sinh. Tuy nhiên, các chất kháng sinh được khuyến cáo này không đủ để kìm hãm các vi khuẩn Gram âm xuất hiện trong thịt, đặc biệt là trong thịt nguyên liệu. Trong các trường hợp bị nhiễm khuẩn nặng, cần bổ sung getamixin để nhận được sự ức chế cần thiết. Vì sự kết hợp của cloramphenicol và gentamixin kìm hãm được một số loài nấm men nhất định, nên kháng sinh oxitetraxiclin là một kháng sinh được lựa chọn.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6404:1998 (ISO 7218), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn gia súc-Nguyên tắc chung về kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 6507:1999 (ISO 6887:1983), Vi sinh vật học-Hướng dẫn chung để chuẩn bị các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh vật.
TCVN 4833-2:2002 (ISO 3100-2:1988), Thịt và sản phẩm thịt-Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử-Phần 2:Chuẩn bị mẫu thử để kiểm tra vi sinh vật.
Quyết định công bố

Decision number

2125/QĐ/ BKHCN , Ngày 25-09-2008