Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R0R9R3R0R7*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6577:2013
Năm ban hành 2013

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió - gió có ống gió - Thử và đánh giá tính năng
Tên tiếng Anh

Title in English

Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps - Testing and rating for performance
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 13253:2011
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

23.120 - Máy thông gió. Quạt. Máy điều hòa không khí
Số trang

Page

104
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 416,000 VNĐ
Bản File (PDF):1,248,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định các điều kiện tiêu chuẩn để đánh giá năng suất và hiệu quả của máy điều hòa không khí giải nhiệt gió và bơm nhiệt gió-gió có ống gió được dẫn động bằng điện và có sử dụng máy nén. Tiêu chuẩn này cũng quy định các phương pháp thử để xác định năng suất và đánh giá hiệu quả. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho các máy điều hòa và bơm nhiệt loại gia dụng, thương mại và công nghiệp, có dạng nguyên cụm hoặc dạng hai cụm. Thiết bị ((nghĩa là “máy điều hòa không khí có ống gió và/hoặc bơm nhiệt có ống gió) phải được sản xuất trong các nhà máy, chạy bằng điện, và sử dụng máy nén dạng cơ khí.
Tiêu chuẩn này cũng ứng dụng cho thiết bị sử dụng một hoặc nhiều hệ thống làm lạnh có một cụm bên ngoài với một hoặc nhiều cụm trong nhà, được điều khiển bởi một bộ cảm biến điều khiển nhiệt độ. Tiêu chuẩn này cũng có thể ứng dụng cho thiết bị có năng suất lạnh/sưởi không đổi, thay đổi theo bậc, hoặc thay đổi mềm.
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thử và đánh giá cho:
a) bơm nhiệt nguồn nước hoặc điều hòa giải nhiệt nước;
b) máy điều hòa không khí và bơm nhiệt gió-gió loại nhiều cụm (xem TCVN 9981 (ISO 15042) về phương pháp thử các thiết bị này);
c) cụm điều hòa di động (không cửa sổ) có gió thải giàn ngưng;
d) Các thiết bị riêng chưa lắp thành hệ thống lạnh hoàn chỉnh;
e) Thiết bị sử dụng chu trình làm lạnh hấp thụ;
f) thiết bị không có ống gió (xem TCVN 6576 ( ISO 5151) về phương pháp thử các thiết bị này).
Tiêu chuẩn này không bao gồm việc xác định hệ số hiệu quả làm việc theo mùa của thiết bị mà ở một số nước là bắt buộc vì chúng phản ánh tốt hơn hiệu quả năng lượng của thiết bị trong điều kiện làm việc thực tế.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 6576 (ISO 5151), Máy điều hòa không khí và bơm nhiệt không ống gió-Thử và đánh giá tính năng.
TCVN 6739 (ISO 817), Môi chất lạnh – Ký hiệu bằng số các môi chất lạnh hữu cơ.
TCVN 9595-3 (ISO/IEC Guide 98-3), Độ không đảm bảo đo – Phần 3:Hướng dẫn trình bày độ không đảm bảo đo.
Quyết định công bố

Decision number

4264/QĐ-BKHCN , Ngày 31-12-2013
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC 86 - Máy lạnh và điều hòa không khí