Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R0R4R1R8*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6355-4:1998
Năm ban hành 1998

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định khối lượng riêng
Tên tiếng Anh

Title in English

Bricks - Method of test - Part 4: Determination of specific gravity
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.25 - Sản phẩm gốm xây dựng
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.3.1 - Viên xây
Số trang

Page

4
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):48,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng riêng cho các loại gạch xây.