Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R5R0R3R9R5*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 6355-2:1998
Năm ban hành 1998

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ uốn
Tên tiếng Anh

Title in English

Bricks - Method of test - Part 2:Determination of bend strength
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.100.25 - Sản phẩm gốm xây dựng
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.1.3.1 - Viên xây
Số trang

Page

6
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):72,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cường độ uốn cho các loại gạch xây.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 2682 – 1992 Xi măng pooc lăng – Yêu cầu kỹ thuật.