Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R4R2R6R4*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5938:1995
Năm ban hành 1995

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh
Tên tiếng Anh

Title in English

Air quality - Maximium allowable concentration of hazardous substances in ambient air
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.040.20 - Không khí xung quanh
Số trang

Page

7
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):84,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh bao gồm các chất vô cơ, hữu cơ sinh ra do các hoạt động kinh

tế của con ng|ời.
Quyết định công bố

Decision number

171/QĐ-TĐC , Ngày 23-05-1995