Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R3R3R9R0R9*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 5120:1990
Năm ban hành 1990

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Nhám bề mặt - Thuật ngữ và định nghĩa , đo các thông số
Tên tiếng Anh

Title in English

Surface roughness - Measurement of terms and definitions of parameters
Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

17.040.20 - Tính chất bề mặt
Số trang

Page

12
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):144,000 VNĐ