Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R0R8R4R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4833:1993
Năm ban hành 1993

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thịt và sản phẩm thịt - Lấy mẫu
Tên tiếng Anh

Title in English

Meat and meat products - Sampling methods
Tiêu chuẩn tương đương

Equivalent to

ISO 3100-1:1991
IDT - Tương đương hoàn toàn
Thay thế cho

Replace

Thay thế bằng

Replaced by

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.10 - Thịt và sản phẩm thịt
Số trang

Page

6
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):72,000 VNĐ
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5667:1992 , Thịt và sản phẩm thịt-Phương pháp xác định tổng số vi khuẩn hiếm khí
Quyết định công bố

Decision number

211/QĐ , Ngày 05-04-1993

FB Chat.txt