Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R2R1R8R8R3*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 4055:1985
Năm ban hành 1985

Publication date

Tình trạng W - Hết hiệu lực (Withdraw)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Tổ chức thi công
Tên tiếng Anh

Title in English

Organization of execution
Thay thế bằng

Replaced by

TCVN 4055:2012 về tổ chức thi công.
Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

91.200 - Công nghệ xây dựng
Số trang

Page

62
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 248,000 VNĐ
Bản File (PDF):744,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Quy phạm này được áp dụng khi tổ chức thi công xây lắp các công trình xây dựng

cơ bản thuộc các ngành kinh tế quốc dân. Công tác tổ chức thi công xây lắp bao gồm: chuẩn bị xây lắp, tổ chức cung ứng vật tư - kỹ thuật và vận tải cơ giới hoá xây

lắp, tổ chức lao động, lập kế hoạch tác nghiệp, điều độ sản xuất và tổ chức kiểm tra chất lượng xây lắp.
Quyết định công bố

Decision number

116-UBXD , Ngày 05-04-1985