Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R4R3R0R5R2*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 2622:1995
Năm ban hành 1995

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế
Tên tiếng Anh

Title in English

Fire protection of buildings - Design requirements
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

13.220 - Bảo vệ chống cháy và nổ
Số trang

Page

58
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 232,000 VNĐ
Bản File (PDF):696,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu cơ bản về phòng cháy và chống cháy (viết tắt là PCCC) khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình cũng như khi thẩm định thiết kế và xét quyết định đưa nhà, công trình vào sử dụng.
Khi thiết kế nhà và công trình ngoài việc tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này, còn phải tuân theo các quy định có liên quan ở các tiêu chuẩn hiện hành khác.
Các công trình đặc thù chuyên ngành có yêu cầu PCCC đặc biệt có những quy định PCCC riêng, ví dụ: kho chứa các chất dễ cháy, dễ nổ, kho chứa các hoá chất độc hại.
Các công trình trên chỉ áp dụng một số quy định thích hợp của tiêu chuẩn này. Các công trình tạm thời, có thời gian sử dụng không quá 5 năm chỉ áp dụng phần lối thoát nạn và tham khảo các phần khác của tiêu chuẩn này.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 5760:1993, Hệ thống chữa cháy-Yêu cầu chung, thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
TCVN 5738:1993, Hệ thống báo cháy-Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 5303:1990, An toàn cháy-Thuật ngữ và định nghĩa.
TCVN 4513:1988, Cấp nước bên trong – Tiêu chuẩn thiết kế.
Quyết định công bố

Decision number

198/BXD-KHCN , Ngày 09-08-1995
Cơ quan biên soạn

Compilation agency

Viện Tiêu chuẩn hoá xây dựng kết hợp với Cục phòng cháy chữa cháy Bộ Nội vụ

FB Chat.txt