Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R3R8R3R6*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1814:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thép và gang - Xác định hàm lượng silic - Phương pháp phân tích hóa học
Tên tiếng Anh

Title in English

Steel and iron - Determination of silicon content - Methods of chemical analysis
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
77.080.20 - Thép nói chung
Số trang

Page

9
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 50,000 VNĐ
Bản File (PDF):108,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng silic (Si) trong
thép và gang:
- Theo phương pháp khối lượng pecloric đối với các loại thép và gang có hàm lượng vonfram
nhỏ hơn 1%;
- Theo phương pháp khối lượng clohidric đối với các loại thép và gang có hàm lượng vonfram
lớn hơn 1% và gang thép chứa niobi, molipđen, tantan.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1058:1978, Hóa chất – Phân nhóm và ký hiệu mức tinh khiết.
TCVN 1811:2009 (ISO 14284:1996), Thép và gang – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học.
Quyết định công bố

Decision number

2626/QĐ-BKHCN , Ngày 19-11-2009