Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Bản quyền xuất bản thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam

_8*L9G3L4G0G0L0**R1R5R1R3R5R1*
Số hiệu

Standard Number

TCVN 1442:2018
Năm ban hành 2018

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực (Active)

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Trứng vịt
Tên tiếng Anh

Title in English

Duck egg
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

67.120.20 - Gia cầm và trứng
Số trang

Page

13
Giá:

Price

Bản Giấy (Paper): 100,000 VNĐ
Bản File (PDF):156,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho trứng vịt thương phẩm dùng làm thực phẩm.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 7087:2013 (CODEX STAN 1-1985 with Amendment 2010) Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn
TCVN 11605:2016 (CAC/RCP 15-1976 Revised 2007), Quy phạm thực hành vệ sinh đối với trứng và sản phẩm trứng
Quyết định công bố

Decision number

4113/QĐ-BKHCN , Ngày 28-12-2018
Ban kỹ thuật

Technical Committee

TCVN/TC/F 8 - Thịt và sản phẩm thịt