Tiêu chuẩn quốc gia

© VSQI - Quyền xuất bản Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) thuộc về Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
_8*L9G3L4G0G0L0**R0R8R8R1R1R4*
Số hiệu

Standard Number

 TCVN 1813:2009
Năm ban hành 2009

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng Việt

Title in Vietnamese

Thép và gang - Xác định hàm lượng niken - Phương pháp phân tích hóa học
Tên tiếng Anh

Title in English

Steel and iron - Determination of nickel content - Methods of chemical analysis
Thay thế cho

Replace

Chỉ số phân loại Quốc tế (ICS)

By field

77.080.20 - Thép nói chung
77.080.10 - Gang đúc và gang thỏi
Số trang

Page

9
Giá:

Price

50,000 VNĐ
Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng niken (Ni) trong thép và gang khi:
- Hàm lượng niken lớn hơn 0,2% - theo phương pháp khối lượng;
- Hàm lượng niken nhỏ hơn 0,2% và hàm lượng đồng không quá 1% - theo phương pháp so màu.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 1058:1978, Hóa chất – Phân nhóm và ký hiệu mức độ tinh khiết.
TCVN 1811:2009 (ISO 14284:1996), Thép và gang – Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác định thành phần hóa học.
Quyết định công bố

Decision number

2626/QĐ-BKHCN , Ngày 19-11-2009